شهاب حسینی از زندگی کاری اش و خسرو شکیبایی می گوید

شهاب حسینی از زندگی کاری اش و خسرو شکیبایی می گوید
با شهاب حسینی که سوپراستار مانای امروز سینماست و در دو فیلم سینمایی «پیشنهاد 50 میلیونی» و «دل شکسته» تجربه همکاری با خسرو شکیبایی را دارد، در مورد تفاوت ستاره های امروز، دیروز و روند ستاره شدن شکیبایی و گفت و گو نشستیم

شهاب حسینی از زندگی کاری اش و خسرو شکیبایی می گوید

با شهاب حسینی که سوپراستار مانای امروز سینماست و در دو فیلم سینمایی «پیشنهاد 50 میلیونی» و «دل شکسته» تجربه همکاری با خسرو شکیبایی را دارد، در مورد تفاوت ستاره های امروز، دیروز و روند ستاره شدن شکیبایی و گفت و گو نشستیم
شهاب حسینی از زندگی کاری اش و خسرو شکیبایی می گوید

فروش بک لینک

Comments are closed.