شرایط محدودکننده وام 160 میلیونی مسکن

یک کارشناس مسکن، میزان تاثیرگذاری وام 160 میلیونی را مستلزم کاهش شرایط محدودکننده آن دانست.

سایت خبری زندگی

آگهی استخدام

Comments are closed.