شدت ریزگردها در خوزستان به بیش از 15 برابر حدمجاز رسید

بروز پدیده گرد و غبار در آخرین روزهای سال در تعدادی از شهرهای خوزستان باعث افزایش آلودگی بیش از 15 برابر حدمجاز شد.

دانلود موزیک

مرجع سلامتی

Comments are closed.