شاید سال آینده شماره پیراهن خسرو حیدری بایگانی شود / راه کی روش درست نیست

شاید سال آینده شماره پیراهن خسرو حیدری بایگانی شود / راه کی روش درست نیست
عضو هیات مدیره استقلال گفت: «مهم برای ما این بود که خانواده پورحیدری چه نظری دارند که نظر آنها برگزاری مراسم در ورزشگاه شهید شیرودی بود.»

شاید سال آینده شماره پیراهن خسرو حیدری بایگانی شود / راه کی روش درست نیست

عضو هیات مدیره استقلال گفت: «مهم برای ما این بود که خانواده پورحیدری چه نظری دارند که نظر آنها برگزاری مراسم در ورزشگاه شهید شیرودی بود.»
شاید سال آینده شماره پیراهن خسرو حیدری بایگانی شود / راه کی روش درست نیست

دانلود shareit

Comments are closed.