سیف برنامه جدید ارزی را اعلام کرد/ نرخ ارز ۵ درصد افزایش می‌یابد

سیف برنامه جدید ارزی را اعلام کرد/ نرخ ارز ۵ درصد افزایش می‌یابد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش در قیمت ارز داشتیم و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود این افزایش در همین حدود باشد.

سیف برنامه جدید ارزی را اعلام کرد/ نرخ ارز ۵ درصد افزایش می‌یابد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش در قیمت ارز داشتیم و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود این افزایش در همین حدود باشد.
سیف برنامه جدید ارزی را اعلام کرد/ نرخ ارز ۵ درصد افزایش می‌یابد

دانلود موزیک

Comments are closed.