سکه و دلار رکورد شکستند

سکه و دلار رکورد شکستند
روز چهارشنبه، بازارهای داخلی معاملات خود را با هیجان آغاز کردند؛ هرچند در ادامه روز دامنه نوسانات کاهش یافت. در ابتدای پنجمین روز هفته، سکه و دلار هر دو رکوردهای جدیدی را ثبت کردند؛ معاملات سکه با قیمت یک میلیون و 136 هزار تومان کلید خورد که افزایشی 17 هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز سه‌شنبه داشت.

سکه و دلار رکورد شکستند

روز چهارشنبه، بازارهای داخلی معاملات خود را با هیجان آغاز کردند؛ هرچند در ادامه روز دامنه نوسانات کاهش یافت. در ابتدای پنجمین روز هفته، سکه و دلار هر دو رکوردهای جدیدی را ثبت کردند؛ معاملات سکه با قیمت یک میلیون و 136 هزار تومان کلید خورد که افزایشی 17 هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز سه‌شنبه داشت.
سکه و دلار رکورد شکستند

واتساپ جی بی

Comments are closed.