سپهوند سهمیه المپیک ریو را از دست داد/ سفر بی حاصل تیم ملی به چین

سپهوند سهمیه المپیک ریو را از دست داد/ سفر بی حاصل تیم ملی به چین
مجید سپهوند با شکست مقابل بوکسور اردنی در مرحله رده بندی رقابتهای قاره ای بوکس چینٰ سهیمه المپیک ریو را از دست داد.

سپهوند سهمیه المپیک ریو را از دست داد/ سفر بی حاصل تیم ملی به چین

مجید سپهوند با شکست مقابل بوکسور اردنی در مرحله رده بندی رقابتهای قاره ای بوکس چینٰ سهیمه المپیک ریو را از دست داد.
سپهوند سهمیه المپیک ریو را از دست داد/ سفر بی حاصل تیم ملی به چین

فروش بک لینک

Comments are closed.