سه میلیون جوان ایرانی حاشیه‌نشین هستند

سه میلیون جوان ایرانی حاشیه‌نشین هستند
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: 11 میلیون نفر از جمعیت ایران را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند که سه میلیون نفر از آنان جوانان هستند.

سه میلیون جوان ایرانی حاشیه‌نشین هستند

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: 11 میلیون نفر از جمعیت ایران را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند که سه میلیون نفر از آنان جوانان هستند.
سه میلیون جوان ایرانی حاشیه‌نشین هستند

اخبار کارگران

Comments are closed.