سهم مسکن از بودجه خانوار ایرانی چقدر است؟

سهم مسکن از بودجه خانوار ایرانی چقدر است؟
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در سه سال اخیر، سهم مسکن از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ۱۰ تا ۱۲ درصد رسیده و بانک مرکزی تنها نقش ۲۵ درصدی مسکن را برای اقتصاد قائل است گفت:سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب ۳۳ درصد رسیده است.

سهم مسکن از بودجه خانوار ایرانی چقدر است؟

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در سه سال اخیر، سهم مسکن از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ۱۰ تا ۱۲ درصد رسیده و بانک مرکزی تنها نقش ۲۵ درصدی مسکن را برای اقتصاد قائل است گفت:سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب ۳۳ درصد رسیده است.
سهم مسکن از بودجه خانوار ایرانی چقدر است؟

دانلود shareit

Comments are closed.