سلفی رباینده هواپیما مصری با کمربند انتحاری

سلفی رباینده هواپیما مصری با کمربند انتحاری
یک فروند هواپیمای مسافربری مصر حامل ده‌ها سرنشین که از اسکندریه عازم قاهره بود، ربوده شد.

سلفی رباینده هواپیما مصری با کمربند انتحاری

یک فروند هواپیمای مسافربری مصر حامل ده‌ها سرنشین که از اسکندریه عازم قاهره بود، ربوده شد.
سلفی رباینده هواپیما مصری با کمربند انتحاری

مد روز

خبرگذاری اصفحان

Comments are closed.