سقوط جرثقيل در چين قربانی گرفت

سقوط جرثقيل در چين قربانی گرفت
سقوط يك دستگاه جرثقيل در چين موجب كشته و زخمي شدن دهها نفر شد.

سقوط جرثقيل در چين قربانی گرفت

سقوط يك دستگاه جرثقيل در چين موجب كشته و زخمي شدن دهها نفر شد.
سقوط جرثقيل در چين قربانی گرفت

بک لینک رنک 8

دانلود فیلم جدید

Comments are closed.