سرمايه گذاري صنعتي و گردشگری دو بخش مورد حمايت در كيش است

سرمايه گذاري صنعتي و گردشگری دو بخش مورد حمايت در كيش است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش رشد عرصه های گردشگری و صنعتی را از جمله اهداف بلند مدت در جزیره کیش خواند و گفت: در کیش صنعت و حوزه گردشگری را ویژه حمایت می کنیم

سرمايه گذاري صنعتي و گردشگری دو بخش مورد حمايت در كيش است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش رشد عرصه های گردشگری و صنعتی را از جمله اهداف بلند مدت در جزیره کیش خواند و گفت: در کیش صنعت و حوزه گردشگری را ویژه حمایت می کنیم
سرمايه گذاري صنعتي و گردشگری دو بخش مورد حمايت در كيش است

Comments are closed.