سرقت مسلحانه در بروجرد

سرقت مسلحانه در بروجرد
پنجشنبه شب حمله مسلحانه به یک طلافروشی در شهرستان بروجرد ناکام ماند.

سرقت مسلحانه در بروجرد

پنجشنبه شب حمله مسلحانه به یک طلافروشی در شهرستان بروجرد ناکام ماند.
سرقت مسلحانه در بروجرد

پرس نیوز

Comments are closed.