سانسور در برنامه «علی ضیاء»!؟

سانسور در برنامه «علی ضیاء»!؟
علی‌رغم اعلام قبلی پیمان حسینی بازیکن فوتبال ساحلی اهل ایران و دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران اجازه حضور در برنامه علی ضیاء را پیدا نکرد.

سانسور در برنامه «علی ضیاء»!؟

علی‌رغم اعلام قبلی پیمان حسینی بازیکن فوتبال ساحلی اهل ایران و دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران اجازه حضور در برنامه علی ضیاء را پیدا نکرد.
سانسور در برنامه «علی ضیاء»!؟

تلگرام نارنجی

Comments are closed.