سال جاری، سال طلائی صنعت مترو تهران خواهد بود

سال جاری، سال طلائی صنعت مترو تهران خواهد بود
مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان این که سال جاری، سال طلائی صنعت مترو تهران خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر، ظرفیت‌سازی لازم را در جهت بروز استعدادها انجام داده‌ایم و در صورت تامین به موقع اعتبارات، اثبات خواهیم کرد که در زمینه اقتصاد مقاومتی پیشتاز هستیم.

سال جاری، سال طلائی صنعت مترو تهران خواهد بود

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان این که سال جاری، سال طلائی صنعت مترو تهران خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر، ظرفیت‌سازی لازم را در جهت بروز استعدادها انجام داده‌ایم و در صورت تامین به موقع اعتبارات، اثبات خواهیم کرد که در زمینه اقتصاد مقاومتی پیشتاز هستیم.
سال جاری، سال طلائی صنعت مترو تهران خواهد بود

کیمیا دانلود

اس ام اس جدید

Comments are closed.