سالانه 120 هزار نوزاد ناهنجار دركشور متولد می شود

سالانه 120 هزار نوزاد ناهنجار دركشور متولد می شود
رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت،درمان و آ‌موزش پزشكی می‌گوید: سالانه 120 هزار نوزاد نارس در كشور به دنیا می‌آیند، اكثر این خانواده‌ها موفق به سقط قانونی نمی‌شوند و 70 درصدشان دچار افسردگی‌های بسیار شدید می‌شوند.

سالانه 120 هزار نوزاد ناهنجار دركشور متولد می شود

رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت،درمان و آ‌موزش پزشكی می‌گوید: سالانه 120 هزار نوزاد نارس در كشور به دنیا می‌آیند، اكثر این خانواده‌ها موفق به سقط قانونی نمی‌شوند و 70 درصدشان دچار افسردگی‌های بسیار شدید می‌شوند.
سالانه 120 هزار نوزاد ناهنجار دركشور متولد می شود

بک لینک رنک 8

car

Comments are closed.