ساخت اولین چوب شفاف در جهان +عکس

ساخت اولین چوب شفاف در جهان +عکس
محققان موسسه سلطنتی فناوری سوئد موفق به شناسایی روشی برای گسترده‌تر کردن کاربرد چوب در زندگی روزمره انسان به عنوان جایگزینی ارزانتر برای شیشه مبتنی بر سیلیکا شده و آن را مانند شیشه شفاف کرده‌اند.

ساخت اولین چوب شفاف در جهان +عکس

محققان موسسه سلطنتی فناوری سوئد موفق به شناسایی روشی برای گسترده‌تر کردن کاربرد چوب در زندگی روزمره انسان به عنوان جایگزینی ارزانتر برای شیشه مبتنی بر سیلیکا شده و آن را مانند شیشه شفاف کرده‌اند.
ساخت اولین چوب شفاف در جهان +عکس

فروش بک لینک

Comments are closed.