ریزش اندک بورس/ روز سبز خودرویی‌ها

ریزش اندک بورس/ روز سبز خودرویی‌ها
در نتیجه معاملات امروز در بازار بورس تهران ، شاخص کل با ریزش حدود 374 واحدی همراه شد و به 80 هزار و 561 واحد رسید.

ریزش اندک بورس/ روز سبز خودرویی‌ها

در نتیجه معاملات امروز در بازار بورس تهران ، شاخص کل با ریزش حدود 374 واحدی همراه شد و به 80 هزار و 561 واحد رسید.
ریزش اندک بورس/ روز سبز خودرویی‌ها

دانلود ها پلاس

عرفان دینی

Comments are closed.