ریخت و پاش میلیاردی در عرصه فرهنگ توسط سوره/ یک‌میلیارد و 200‌میلیون‌تومان برای ساخت یک کلیپ 7 دقیقه‌ای درباره آمریکا توسط باشگاه سوره/ کپی‌برداری از فیلم هالیوودی و …

ریخت و پاش میلیاردی در عرصه فرهنگ توسط سوره/ یک‌میلیارد و 200‌میلیون‌تومان برای ساخت یک کلیپ 7 دقیقه‌ای درباره آمریکا توسط باشگاه سوره/ کپی‌برداری از فیلم هالیوودی و …
رسانه ها با مقایسه هزینه تولید این فیلم و فیلم‌های سینمایی، به‌ویژه کیفیت و مضامین دم‌دستی این نماهنگ، دقت در ساخت نماهنگ هایی یک‌میلیارد و 200‌میلیون‌تومانی برای یک کلیپ 7 دقیقه‌ای درباره آمریکا/ کپی‌برداری از فیلم هالیوودی و …از این دست و نحوه هزینه کردن بودجه های فرهنگی را ضروری دانستند. اما مسئولان حوزه هنری همچنان بر تصمیم خود پافشاری کرده و معتقدند انتقادهای وارده بر ساخت، کیفیت و هزینه این نماهنگ درست نیست.

ریخت و پاش میلیاردی در عرصه فرهنگ توسط سوره/ یک‌میلیارد و 200‌میلیون‌تومان برای ساخت یک کلیپ 7 دقیقه‌ای درباره آمریکا توسط باشگاه سوره/ کپی‌برداری از فیلم هالیوودی و …

رسانه ها با مقایسه هزینه تولید این فیلم و فیلم‌های سینمایی، به‌ویژه کیفیت و مضامین دم‌دستی این نماهنگ، دقت در ساخت نماهنگ هایی یک‌میلیارد و 200‌میلیون‌تومانی برای یک کلیپ 7 دقیقه‌ای درباره آمریکا/ کپی‌برداری از فیلم هالیوودی و …از این دست و نحوه هزینه کردن بودجه های فرهنگی را ضروری دانستند. اما مسئولان حوزه هنری همچنان بر تصمیم خود پافشاری کرده و معتقدند انتقادهای وارده بر ساخت، کیفیت و هزینه این نماهنگ درست نیست.
ریخت و پاش میلیاردی در عرصه فرهنگ توسط سوره/ یک‌میلیارد و 200‌میلیون‌تومان برای ساخت یک کلیپ 7 دقیقه‌ای درباره آمریکا توسط باشگاه سوره/ کپی‌برداری از فیلم هالیوودی و …

ترانه

Comments are closed.