روز بازارهای محلی در شرق تهران ایجاد شد

شهردار منطقه ۸، از وجود ۱۸ هزار واحد تجاری در محدوده شرق تهران خبر داد و گفت: بساط گستران محلی از فرصت روزهای پایانی سال برای دستفروشی در معابر منطقه استفاده می کنند.

میهن دانلود

مدرسه

Comments are closed.