رهبر کره شمالی: از این پس می توانیم آمریکا را با موشک اتمی بزنیم

رهبر کره شمالی: از این پس می توانیم آمریکا را با موشک اتمی بزنیم
خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از رهبر این کشور نوشت: با وجود این موفقیت، کره شمالی می تواند به دشمنان و در ابتدای آن آمریکا، ضربه هسته ای بزند.

رهبر کره شمالی: از این پس می توانیم آمریکا را با موشک اتمی بزنیم

خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از رهبر این کشور نوشت: با وجود این موفقیت، کره شمالی می تواند به دشمنان و در ابتدای آن آمریکا، ضربه هسته ای بزند.
رهبر کره شمالی: از این پس می توانیم آمریکا را با موشک اتمی بزنیم

فروش بک لینک

Comments are closed.