رشد۳۰درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران

رشد۳۰درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران
دیدار نوروزی کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران با حضور سیامک دولتی مدیرعامل، محسن پدرام رئیس هیات مدیره، صمدی، غفاری و پرتوافکنان اعضای هیات مدیره، مدیران امور، روسای ادارات مرکزی برگزار شد.

رشد۳۰درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران

دیدار نوروزی کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران با حضور سیامک دولتی مدیرعامل، محسن پدرام رئیس هیات مدیره، صمدی، غفاری و پرتوافکنان اعضای هیات مدیره، مدیران امور، روسای ادارات مرکزی برگزار شد.
رشد۳۰درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران

خرید بک لینک

Comments are closed.