رسوایی بزرگ تولید کنندگان بذرهای تراریخته: تقلب در آزمایشات سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی

image_13941117870956

بر مبنای اسناد افشا شده توسط مجله Food Chemical Toxicology، کمپانی بیوتکنولوژی دوپونت امریکا، در آزمایشات بررسی سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی، موشهای آزمایشگاهی شاهد و تیمار را تواماً با کلزای تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی) تغذیه نموده است.

به گزارش سلامت نیوز در این آزمایش که در سال ۲۰۱۴ از سوی محققین شرکت امریکایی دوپونت صورت گرفت موش های آزمایشگاهی به مدت ۹۰ روز با تغذیه کلزای تراریخته و کلزای غیرتراریخته تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تفاوتی میان موشهای تغذیه شده با کلزای تراریخته و کلزای معمولی وجود ندارد.

اما نتایج بررسیهای دانشمندان نشان داد که در این تحقیق تغذیه موشهای شاهد نیز با جیره غذایی کلزای تراریخته و علف کش راندآپ صورت گرفته است. پس یکسان بودن نتایج چیز عجیبی به نظر نمی رسد!

اجرای این تقلب در انجام آزمایشات موجب اعتراضات شدیدی شده است و بسیاری از دانشمندان خواستار استرداد این مقاله شده اند.

 

سلامت نیوز: تقلب در آزمایشات سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی

نوشته رسوایی بزرگ تولید کنندگان بذرهای تراریخته: تقلب در آزمایشات سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.

آلرژی و تغذیه

ساخت بنر

Comments are closed.