راه‌اندازی سه پارک علم و فناوری تخصصی در کشور

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: ساماندهی پارک‌های علم و فناوری بر اساس ماموریت‌های تخصصی و آمایش فناوری استان‌ها، از برنامه‌های توسعه فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

تلگرام

مد روز

Comments are closed.