رئیس مجلس فرانسه در راه تهران

رئیس مجلس فرانسه در راه تهران
بارتلون رئیس مجلس فرانسه ۱۵ شهریور به دعوت لاریجانی به تهران سفر می کند.

رئیس مجلس فرانسه در راه تهران

بارتلون رئیس مجلس فرانسه ۱۵ شهریور به دعوت لاریجانی به تهران سفر می کند.
رئیس مجلس فرانسه در راه تهران

عکس های داغ جدید

Comments are closed.