رئیس جمهوری چین: توافق هسته ای ایران درس بزرگی برای دنیا بود

رئیس جمهوری چین: توافق هسته ای ایران درس بزرگی برای دنیا بود
«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین امروز شنبه از توافق هسته ای ایران به عنوان درس بزرگ دیپلماسی دنیا یاد کرد که باید از آن بسیار آموخت.

رئیس جمهوری چین: توافق هسته ای ایران درس بزرگی برای دنیا بود

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین امروز شنبه از توافق هسته ای ایران به عنوان درس بزرگ دیپلماسی دنیا یاد کرد که باید از آن بسیار آموخت.
رئیس جمهوری چین: توافق هسته ای ایران درس بزرگی برای دنیا بود

فروش بک لینک

Comments are closed.