دیدگاه آذر منصوری درباره ابطال آرای مینو خالقی در اصفهان

دیدگاه آذر منصوری درباره ابطال آرای مینو خالقی در اصفهان
آذر منصوری در یادداشتی با اشاره به ابطال آرای مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان تاکید که مینو خالقی یکی از ۱۳ زنی است که با اقبال مردم اصفهان مواجه شده است.طرح مسائلی که خود او نیز به بهترین شکل از آن دفاع کرده است، بار دیگر قصه پر غصه مشارکت سیاسی زنان ایران را به تصویر می‌کشد.

دیدگاه آذر منصوری درباره ابطال آرای مینو خالقی در اصفهان

آذر منصوری در یادداشتی با اشاره به ابطال آرای مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان تاکید که مینو خالقی یکی از ۱۳ زنی است که با اقبال مردم اصفهان مواجه شده است.طرح مسائلی که خود او نیز به بهترین شکل از آن دفاع کرده است، بار دیگر قصه پر غصه مشارکت سیاسی زنان ایران را به تصویر می‌کشد.
دیدگاه آذر منصوری درباره ابطال آرای مینو خالقی در اصفهان

دانلود آهنگ جدید

گیم پلی استیشن

Comments are closed.