دیدار 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی کشور

دیدار 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی کشور
رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می گوید از بیست و هشتم اسفند سال گذشته تا دوم فروردین ، 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی و گردشگری کشور دیدن کرده اند.

دیدار 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی کشور

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می گوید از بیست و هشتم اسفند سال گذشته تا دوم فروردین ، 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی و گردشگری کشور دیدن کرده اند.
دیدار 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی کشور

علم و فناوری

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.