دیتمار قرارداد بست/ قریشی ماندنی شد

دیتمار قرارداد بست/ قریشی ماندنی شد
مسئولان باشگاه ماشین سازی تبریز با دیتمار بازیکن اهل فوتبال آلبانی قرارداد یکساله منعقد کردند.

دیتمار قرارداد بست/ قریشی ماندنی شد

مسئولان باشگاه ماشین سازی تبریز با دیتمار بازیکن اهل فوتبال آلبانی قرارداد یکساله منعقد کردند.
دیتمار قرارداد بست/ قریشی ماندنی شد

Comments are closed.