دو ستاره ملی پوش که دوست داشتند در استقلال باشند ولی نیستند+عکس

دو ستاره ملی پوش که دوست داشتند در استقلال باشند ولی نیستند+عکس
آندو تیموریان و پژمان منتظری در اردوی تیم ملی برخورد گرمی باهم داشتند.

دو ستاره ملی پوش که دوست داشتند در استقلال باشند ولی نیستند+عکس

آندو تیموریان و پژمان منتظری در اردوی تیم ملی برخورد گرمی باهم داشتند.
دو ستاره ملی پوش که دوست داشتند در استقلال باشند ولی نیستند+عکس

شهرداری

Comments are closed.