دومین حریف تدارکاتی استقلال مشخص شد

دومین حریف تدارکاتی استقلال مشخص شد
استقلال در دومین دیدار دوستانه خود روز یکشنبه برابر شهرداری فومن به میدان خواهد رفت.

دومین حریف تدارکاتی استقلال مشخص شد

استقلال در دومین دیدار دوستانه خود روز یکشنبه برابر شهرداری فومن به میدان خواهد رفت.
دومین حریف تدارکاتی استقلال مشخص شد

اندروید

Comments are closed.