دلایل کاهش واردات خودرو در سال 94

دلایل کاهش واردات خودرو در سال 94
یک کارشناس گفت: کاهش تقاضا، انحصار در واردات و اثرات روانی ناشی از برجام از دلایل کاهش واردات خودرو در سال گذشته بود.

دلایل کاهش واردات خودرو در سال 94

یک کارشناس گفت: کاهش تقاضا، انحصار در واردات و اثرات روانی ناشی از برجام از دلایل کاهش واردات خودرو در سال گذشته بود.
دلایل کاهش واردات خودرو در سال 94

خرید بک لینک

Comments are closed.