دعوت دانشگاه الزهرا از «کیمیا علیزاده» برای ادامه تحصیل

دعوت دانشگاه الزهرا از «کیمیا علیزاده» برای ادامه تحصیل
رییس دانشگاه الزهرا با صدور پیامی قهرمانی بانوی ایرانی را در المپیک را تبریک گفت و از وی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه دعوت کرد.

دعوت دانشگاه الزهرا از «کیمیا علیزاده» برای ادامه تحصیل

رییس دانشگاه الزهرا با صدور پیامی قهرمانی بانوی ایرانی را در المپیک را تبریک گفت و از وی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه دعوت کرد.
دعوت دانشگاه الزهرا از «کیمیا علیزاده» برای ادامه تحصیل

wolrd press news

Comments are closed.