دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور/ کشف انواع تجهیزات تروریستی

دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور/ کشف انواع تجهیزات تروریستی
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور خبرداد.

دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور/ کشف انواع تجهیزات تروریستی

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور خبرداد.
دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور/ کشف انواع تجهیزات تروریستی

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.