دستگیری عامل هتک حیثیت افراد در فضای مجازی

دستگیری عامل هتک حیثیت افراد در فضای مجازی
رئیس پلیس فتای استان گفت: عامل هتک حرمت افراد در فضای مجازی با پیگیری شکایت واصله از سوی شهروندان توسط مأموران پلیس در دام قانون گرفتار شد.

دستگیری عامل هتک حیثیت افراد در فضای مجازی

رئیس پلیس فتای استان گفت: عامل هتک حرمت افراد در فضای مجازی با پیگیری شکایت واصله از سوی شهروندان توسط مأموران پلیس در دام قانون گرفتار شد.
دستگیری عامل هتک حیثیت افراد در فضای مجازی

فروش بک لینک

Comments are closed.