دستورالعمل جدید برای مقابله با ویروس زیکا

سازمان جهانی بهداشت WHO از ارائه دستورالعمل جدید برای کنترل پشه‌ها در بحبوحه تدوام گسترش ویروس زیکا خبر داد.

سایت استخدامی

باران فیلم

Comments are closed.