دسته جمعی استقلالی‌ها با وزیر ورزش

دسته جمعی استقلالی‌ها با وزیر ورزش
در پایان جلسه وزیر ورزش و جوانا با بازیکنان و کادرفنی استقلال اتفاق جالبی افتاد.

دسته جمعی استقلالی‌ها با وزیر ورزش

در پایان جلسه وزیر ورزش و جوانا با بازیکنان و کادرفنی استقلال اتفاق جالبی افتاد.
دسته جمعی استقلالی‌ها با وزیر ورزش

موسیقی

Comments are closed.