دستاوردهای مهم برجام از نگاه بعیدی‌نژاد

رئیس کارشناسان تیم مذاکره‌کنندگان ایران، با مرور بر مهمترین تحولات سیاسی و اقتصادی پس از برجام،بخشی از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید در عرصه سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک ارائه کرده است.

اخبار

باران فیلم

Comments are closed.