درگیری هواداران استقلال و پیکان/عکس

درگیری هواداران استقلال و پیکان/عکس
سرمربی استقلال پس از گل پیکان به شدت عصبانی شد.

درگیری هواداران استقلال و پیکان/عکس

سرمربی استقلال پس از گل پیکان به شدت عصبانی شد.
درگیری هواداران استقلال و پیکان/عکس

Comments are closed.