درگیری لفظی سرخ‌ها به‌خاطر رضاییان!

درگیری لفظی سرخ‌ها به‌خاطر رضاییان!
تیم پرسپولیس امروز در دیداری دوستانه با 2 گل شهرداری همدان را مغلوب کرد.

درگیری لفظی سرخ‌ها به‌خاطر رضاییان!

تیم پرسپولیس امروز در دیداری دوستانه با 2 گل شهرداری همدان را مغلوب کرد.
درگیری لفظی سرخ‌ها به‌خاطر رضاییان!

ورزش و زندگی

Comments are closed.