درمان سریع تر زخم با کِرم اصلاح ژنتیکی شده

درمان سریع تر زخم با کِرم اصلاح ژنتیکی شده
مطالعات محققان دانشگاه مسی در نیوزیلند نشان می دهد که نوعی کرم اصلاح ژنتیکی شده می تواند نحوه درمان انواع زخم را متحول کند.

درمان سریع تر زخم با کِرم اصلاح ژنتیکی شده

مطالعات محققان دانشگاه مسی در نیوزیلند نشان می دهد که نوعی کرم اصلاح ژنتیکی شده می تواند نحوه درمان انواع زخم را متحول کند.
درمان سریع تر زخم با کِرم اصلاح ژنتیکی شده

دانلود ها پلاس

مرجع سلامتی

Comments are closed.