درمان ایدز با استفاده از دستکاری ژن‌ ها

درمان ایدز با استفاده از دستکاری ژن‌ ها
شاید با شنیدن نام ایدز یا HIV، ترس وجودتان را می‌گیرد. ویروسی که از راه‌های مختلف وارد بدن شده و حتی می‌تواند مدت‌های طولانی بدون هیچ گونه‌ علائمی رشد کند.

درمان ایدز با استفاده از دستکاری ژن‌ ها

شاید با شنیدن نام ایدز یا HIV، ترس وجودتان را می‌گیرد. ویروسی که از راه‌های مختلف وارد بدن شده و حتی می‌تواند مدت‌های طولانی بدون هیچ گونه‌ علائمی رشد کند.
درمان ایدز با استفاده از دستکاری ژن‌ ها

خرم خبر

مدلینگ

Comments are closed.