دردسر جدید و بزرگ استقلال/ آبی ها در خطر کسر امتیاز +سند

دردسر جدید و بزرگ استقلال/ آبی ها در خطر کسر امتیاز +سند
باشگاه استقلال فقط تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارد تا مطالب هندریک هلمکه را پرداخت کند.

دردسر جدید و بزرگ استقلال/ آبی ها در خطر کسر امتیاز +سند

باشگاه استقلال فقط تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارد تا مطالب هندریک هلمکه را پرداخت کند.
دردسر جدید و بزرگ استقلال/ آبی ها در خطر کسر امتیاز +سند

کرمان نیوز

Comments are closed.