درخواست 2 نماینده مجلس: زبان شیرین آذری در مدارس تدریس شود

درخواست 2 نماینده مجلس: زبان شیرین آذری در مدارس تدریس شود
2 تن از نمایندگان آذربایجانی مجلس دهم بخشی از نطق خود در جلسه علنی سه شنبه-2 شهریور- را به درخواست برای آموزش زبان ترکی در مدارس اختصاص دادند.

درخواست 2 نماینده مجلس: زبان شیرین آذری در مدارس تدریس شود

2 تن از نمایندگان آذربایجانی مجلس دهم بخشی از نطق خود در جلسه علنی سه شنبه-2 شهریور- را به درخواست برای آموزش زبان ترکی در مدارس اختصاص دادند.
درخواست 2 نماینده مجلس: زبان شیرین آذری در مدارس تدریس شود

پامنا موبایل لپ تاپ

Comments are closed.