درخشان: این تیم مظلومی برنده نیست / استعفا های كی روش بازی رسانه ای است

درخشان: این تیم مظلومی برنده نیست / استعفا های كی روش بازی رسانه ای است
سرمربی سابق پرسپولیس معتقد است استقلال در نیم فصل دوم لیگ بازی های خوبی را به نمایش نگذاشته و مظلومی با این تیم توان بردن شهرآورد هشتاد و دوم را نخواهد داشت.

درخشان: این تیم مظلومی برنده نیست / استعفا های كی روش بازی رسانه ای است

سرمربی سابق پرسپولیس معتقد است استقلال در نیم فصل دوم لیگ بازی های خوبی را به نمایش نگذاشته و مظلومی با این تیم توان بردن شهرآورد هشتاد و دوم را نخواهد داشت.
درخشان: این تیم مظلومی برنده نیست / استعفا های كی روش بازی رسانه ای است

بک لینک رنک 6

بازی

Comments are closed.