دربی استقلال و پرسپولیس از کجا آغاز شد

دربی استقلال و پرسپولیس از کجا آغاز شد
دربی تهران از سال ۱۳۴۸ تاکنون یکی از مهمترین مسابقات دنیاست و رکوردهای جالبی هم در آن دیده می شود از جمله آنکه سرپرست پرسپولیس پنجاه و سومین تجربه نیمکت نشینی در دربی را تجربه می کند.

دربی استقلال و پرسپولیس از کجا آغاز شد

دربی تهران از سال ۱۳۴۸ تاکنون یکی از مهمترین مسابقات دنیاست و رکوردهای جالبی هم در آن دیده می شود از جمله آنکه سرپرست پرسپولیس پنجاه و سومین تجربه نیمکت نشینی در دربی را تجربه می کند.
دربی استقلال و پرسپولیس از کجا آغاز شد

فروش بک لینک

فانتزی

Comments are closed.