دختری که شامپو به موهایش نمی زند!

دختری که در تصویر می بینید، یک سال است که از شامپو برای شستن موهای خود استفاده نکرده است. شاید تصورش سخت باشد ولی ممکن است؛چرا که به جای شامپو از ترکیب دیگری برای شستن استفاده می کند.

اتومبیل

تلگرام

Comments are closed.