داوداوغلو : با ایران درباره پایدار کردن آتش بس در سوریه توافق کرده ایم

احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه با تاکید بر این که اجازه نخواهیم داد منطقه به ویژه سوریه بار دیگر همانند آنچه با موافقت نامه سایکس – پیکو 100 سال قبل اتفاق افتاد، تجزیه شود، گفت: با ایران در خصوص پایدار کردن آتش بس سوریه به توافق رسیده اند.

سایت استخدامی

اخبار کارگران

Comments are closed.