خوشحالی تندروهای اسرائیل از انتخاب ترامپ

خوشحالی تندروهای اسرائیل از انتخاب ترامپ
شماری از اعضای حزب راست گرای تندروی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) امروز (چهارشنبه) با خوشحالی از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین ریاست جمهوری آمریکا، این انتخاب را هموار کننده گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی دانستند.

خوشحالی تندروهای اسرائیل از انتخاب ترامپ

شماری از اعضای حزب راست گرای تندروی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) امروز (چهارشنبه) با خوشحالی از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین ریاست جمهوری آمریکا، این انتخاب را هموار کننده گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی دانستند.
خوشحالی تندروهای اسرائیل از انتخاب ترامپ

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Comments are closed.