خودکشی جوان 30 ساله در پاساژ پایتخت

جوان 30 ساله ای با پریدن از ساختمان پاساژ پایتخت در خیابان میرداماد به زندگی اش پایان داد.

Comments are closed.